Uge 25

Denne uge arbejder de med det sidste (tredje) lag plader på skillevæggen,
nogle tykke lydisolerende. De har også syslet med bunden af
bassinet, men det var ikke let at se, hvad det var. Man siger, at bunden nu
er færdig og der kommer en lift den 23.6. Det ser for mig ikke
færdig ud, men lad os se.
Arbejde med de lyddæmpende plader.