Uge 37

Så er rummene (næsten) færdige, og toiletterne på plads. Stilladserne er fjernet.
Udenfor ser vi starten (omridset) af det der bliver vores cykelskur og udendørs boulder.
Over weekenden kommer Top30 med deres første læs!
Mørkt billede, stilladser er væk Rasmus HandicaptoiletNormal toilet
Fundamentet af cykelskuret/boulder